top of page

Confidenţialitate


1. Securitatea datelor si comunicarile comerciale


Datele personale colectate vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site.
Informațiile din formularul de comanda vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc. numai cu acordul prealabil al utilizatorului site-ului.
Ne obligam să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.
 Lavanda Art Boutique  nu promovează spam-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru ștergerea acesteia. Comunicările realizate de către Lavanda Art Boutique prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.



2. Frauda


Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului  www.lavandaartboutique.ro sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul www.lavandaartboutique.ro, va fi considerată tentativă de fraudă și va fi pedepsită penal conform legislației romane în vigoare de către autoritățile competente.
13. Limitare de responsabilitate
Nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site și orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel de pierderi.

3. Forta majora



Lavanda Art Boutique își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate, dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de   care includ: incendii Lavanda Art Boutique , explozii, inundații, condiții meteorologice extreme, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forța majora conform uzanțelor legii romanești.
Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.



4.Litigii


Orice litigiu apărut între Utilizatori și P.F.A CULDA GABRIELA va fi rezolvată prin cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenta revine instanțelor de judecată romane  din judetul Cluj.

bottom of page